MEER ETEN MINDER ZORG

Symposium: Actief met eten!

Een praktische toepassing van Positieve Gezondheid.

Datum: 14 november van 13.30-17.00 uur
Adres: Theater/evenementenlocatie De Pas,
Misse 4 in Bernheze.

Op 14 november 2018 organiseert Phliss het symposium ‘Actief met eten’, in samen werking met de Provincie Noord-Brabant - WeAreFood, de gemeente Bernheze, GGD Hart voor Brabant en de Brabantse Gezondheidsraad (BrabantAdvies).

Veel organisaties zijn zoekende naar hoe Positieve Gezondheid vertaald kan worden naar de dagelijkse praktijk. Maar ook hoe eet- en drinkmomenten en de uitvoer ervan, een beter onderdeel kunnen uitmaken van de ondersteuning bij (potentieel) kwetsbare mensen.
In dit symposium wordt, aan de hand van praktische casussen, duidelijk gemaakt hoe ‘actief blijven met eten & drinken’ bijdraagt aan een gelukkiger leven, meer eigen regie, grotere zelfredzaamheid en minder zorginzet. Dit gebeurt aan de hand van een duidelijk concept, uitgevoerde projecten en met een breed aantal voorbeelden vanuit verschillende stakeholders. Daadwerkelijke toepassingen van Positieve Gezondheid in de praktijk, die ook nog eens toepasbaar zijn in elke situatie (zowel bij organisaties als in de thuissituatie).

Na afloop krijgen de aanwezigen het boek ’Meer eten minder zorg‘ mee naar huis om er zelf praktisch mee aan de slag te kunnen.

Programma:


In opdracht van VWS zijn door de Taskforce Gezond Eten met Ouderen een aantal goede praktijkvoorbeelden verzameld. De in dit symposium besproken aanpak, toegepast in het project Langer Zelfredzaam, is er daar één van.
Zie: Project Langer Zelfredzaam


Indien gewenst kan ten behoeve van het kwaliteitsregister achteraf een aanwezigheidsverklaring worden toegestuurd. Om dit soepel te laten verlopen is het wenselijk dit van te voren aan te geven.
De kosten van het symposium bedragen €75,- per persoon

Dit symposium wordt georganiseerd in het kader van WeAreFood.
Vanaf maart 2018 zet We Are Food tien maanden lang telkens één actueel food thema in de spotlights.

In 2018 is Phyllis den Brok met het thema ‘Actief met eten’ hét thema van de maand november.
Zie ook: Phliss: Actief met Eten en WeAreFood

Let op:
Inschrijven voor dit symposium is alleen mogelijk via deze website.

Aanmeldformulier
Gelieve de ontbrekende gegevens aan te vullen.
Uw naam


E-mail (naar dit email-adres wordt de factuur gestuurd)

Ter controle nogmaals het e-mail adres


Faktuur gegevens
Organisatie & afdeling (optioneel)


Adres & Huisnummer


Postcode & Plaats


Land


Opmerkingen (optioneel)
Totaal bedrag : 75,00

 Meld mij aan voor de Phliss nieuwsbrief 


Er missen nog een aantal gegevens!
Uw gegevens:


Naam:
E-mail:

Factuur gegevens
  • Organisatie:
  • Afdeling:
  • Adres gegevens
Opmerkingen:


Aantal inschrijvingen: 
Totaal bedrag:
Ik meld mij voor de nieuwsbrief
           
Contact: Phyllis den Brok - 06-22956623

Website: Phliss
Twitter: @phyllisdenbrok