MEER ETEN MINDER ZORG

Meer Eten Minder Zorg!

Het boek 'Meer eten minder zorg!' laat zien dat het middel 'eten & drinken' op een betere manier kan worden ingezet, waardoor het een enorme meerwaarde heeft:

Lees meer

Achtergrondinformatie over het boek 'Meer eten minder zorg!'

We weten allemaal dat goed eten & drinken belangrijk is om voldoende voedingsstofen binnen te krijgen. Op die manier behouden we voldoende weerstand om ziek worden te voorkomen. We weten ook dat eten & drinken gezelligheid en contacten kan bieden, om eenzaamheid tegen te gaan.

Eten & drinken is belangrijk, zowel in een zorginstelling als in een thuissituatie!

Toch heeft eten & drinken geen plaats in de ondersteuning naar kwetsbare mensen zoals ouderen, mensen met een (verstandelijke) beperking, daklozen of gezinnen in een achterstandssituatie. Ondanks het streven van de overheid om mensen langer thuis te laten wonen, blijft eten & drinken de eigen verantwoordelijkheid van de burger.

'Meer eten minder zorg!' laat zien dat eten & drinken op heel veel manieren kan bijdragen aan de zelfredzaamheid van mensen; op een manier die voor hen de kwaliteit van leven verbetert.
Mensen behouden daardoor meer eigen regie, blijven actiever, bewegen meer, eten beter, zijn zelfstandiger en hoeven minder een beroep te doen op zorg. Uitgangspunt bij dit alles is de kwaliteit van leven van het individu. Deze zienswijze vraagt wel een andere manier van kijken en omgaan met eten & drinken.

In dit boek laat Phyllis den Brok zien wat de mogelijkheden hier in zijn. Zij doet dit op een prikkelende en innovatieve wijze, aan de hand van praktische voorbeelden en resultaten uit projecten en onderzoeken. Een stappenplan met praktische uitwerkingen zijn in het boek toegevoegd.

Daarnaast is er een apart hoofdstuk gewijd aan wat de verschillende partijen (de burger, zorgorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars en de landelijke overheid), moeten doen om dit tot een succes te maken.

Tot slot laten enkele uitgewerkte financiële voorbeelden zien wat deze werkwijze voor de maatschappij kan opleveren aan lagere zorgkosten.

'Een boek waar iedereen zijn voordeel mee kan doen!'

Klap extra tekst in

Je kan hier meer lezen over het werk van Phyllis. Of neem een kijkje op haar website.

Contact: Phyllis den Brok - 06-22956623

Website: Phliss
Twitter: @phyllisdenbrok