MEER ETEN MINDER ZORG

Symposium: Actief met eten!

Een praktische toepassing van Positieve Gezondheid.

Datum: 14 november van 13.30-17.00 uur
Adres: Theater/evenementenlocatie De Pas,
Misse 4 in Bernheze.

Op 14 november 2018 organiseerde Phliss het symposium ‘Actief met eten’, in samen werking met de Provincie Noord-Brabant - WeAreFood, de gemeente Bernheze, GGD Hart voor Brabant en de Brabantse Gezondheidsraad (BrabantAdvies).

Veel organisaties zijn zoekende naar hoe Positieve Gezondheid vertaald kan worden naar de dagelijkse praktijk. Maar ook hoe eet- en drinkmomenten en de uitvoer ervan, een beter onderdeel kunnen uitmaken van de ondersteuning bij (potentieel) kwetsbare mensen.
In dit symposium werd, aan de hand van praktische casussen, duidelijk gemaakt hoe ‘actief blijven met eten & drinken’ bijdraagt aan een gelukkiger leven, meer eigen regie, grotere zelfredzaamheid en minder zorginzet. Dit gebeurde aan de hand van een duidelijk concept, uitgevoerde projecten en met een breed aantal voorbeelden vanuit verschillende stakeholders. Daadwerkelijke toepassingen van Positieve Gezondheid in de praktijk, die ook nog eens toepasbaar zijn in elke situatie (zowel bij organisaties als in de thuissituatie).

Na afloop kregen de aanwezigen het boek ’Meer eten minder zorg‘ mee naar huis om er zelf praktisch mee aan de slag te kunnen.

Programma:


In opdracht van VWS zijn door de Taskforce Gezond Eten met Ouderen een aantal goede praktijkvoorbeelden verzameld. De in dit symposium besproken aanpak, toegepast in het project Langer Zelfredzaam, is er daar één van.
Zie: Project Langer Zelfredzaam


Dit symposium is mede mogelijk gemaakt door:
Phliss Gemeente Bernheze

In 2018 draagt Noord-Brabant de titel 'European Region of Gastronomy'. Het wordt onder andere gevierd met een inspirerend innovatieprogramma voor en door de agrifoodsector (We Are Food). Vanaf maart 2018 zet We Are Food, tien maanden lang telkens één actueel food innovatie thema in de spotlights. Elke maand kent een of meerdere gangmakers. Die zijn samen het gezicht van We Are Food: een inspirerende mix van gevestigde entrepreneurs en beginnende hemelbestormers. Eén ding hebben ze gemeen: ze hebben een uitdaging, een plan, een droom.
In november 2018 is de gangmaker Phyllis den Brok met het thema ‘Actief met eten, ’n hele zorg minder’.

Contact: Phyllis den Brok - 06-22956623

Website: Phliss
Twitter: @phyllisdenbrok